Senin, Februari 04, 2008

aKhWaT sEjATi

Akhwat Sejati bukanlah dilihat dari kelembutan tangannya,
tetapi dari kasih sayangnya pada orang disekitarnya...
Akhwat Sejati bukanlah dilihat dari suaranya yang lemah lembut,
tetapi dari suaranya yang lantang mengatakan kebenaran...
Akhwat Sejati bukanlah dilihat dari jumlah sahabat di sekitarnya,
tetapi dari sikap bersahabatnya pada generasi muda bangsa ...
Akhwat Sejati bukanlah dilihat dari bagaimana dia menghormati sesamanya,
tetapi bagaimana dia menghormati suaminya di dalam rumah...
Akhwat Sejati bukanlah dilihat dari sikap keegoisannya,
tetapi dari sikap bijaknya memahami persoalan...
Akhwat Sejati bukanlah dilihat dari lebarnya jilbab yang membalut tubuhnya,
tetapi dari kesungguhannya untuk melebarkan sayap dakwah...
Akhwat Sejati bukanlah dilihat dari banyaknya ikhwan yang memuja,
tetapi komitmennya terhadap ikhwan yang dicintainya...
Akhwat Sejati bukanlah dilihat dari jumlah binaannya,
tetapi dari keikhlasannya untuk terus membina generasi muda islam...
Akhwat Sejati bukanlah dilihat dari kerasnya membaca Al-Quran,
tetapi dari konsistennya dalam menjalankan apa yang ia baca...

- Khadrun Humam Az Zahra -

Tidak ada komentar: